Reaksje SDS-bestjoer oangeande mooglike skealikens rubberen keunstgerskorrels

Seleksjes sneon 8-10
7 oktober 2016
Sneon 8 oktober
7 oktober 2016

SDSkeunstgersaksjeWoansdeitejûn wie tidens de iepening fan it fernijde sportkompleks yn Easterein in útstjoering fan Zembla op de tillevsje. Hjiryn waard dúdlik makke dat it rubbergranulaat wat brûkt wurdt op keunstgersfjilden mooglik sûnensklachten feroarsake kinne. Zembla makke dúdlik dat hjir nea goed ûndersyk nei dien is. De útstjoering fan woansdei kinne jim hjir besjen.

Nei oanlieding fan de útstjoering fan woansdei kaam de KNVB hjoed hjir mei nei bûten:

Beste bestuurder,

Woensdag informeerden we jullie al over de uitzending van Zembla waarin zij aandacht hadden voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Naar aanleiding van die uitzending ontvingen we bij de KNVB vragen van verenigingen en signaleren we dat verenigingen (en andere betrokkenen) twijfels hebben over het spelen op dergelijke velden.

Vragen die wij goed begrijpen. Mede daarom hechten we er waarde aan jullie nogmaals te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen.

Maandag zitten we met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We houden iedereen via de website van de KNVB en per mail op de hoogte van het vervolgproces. Dit bericht kan eventueel op de eigen website worden geplaatst om leden te informeren. We hopen iedereen zo voldoende geïnformeerd te hebben. Voor meer informatie kun je hierbij doorverwijzen naar berichtgeving op KNVB.nl.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

By SDS wurdt der moarn dan ek ‘gewoan’ fuotballe op keunstgers.
Fan de Skoalleseize witte wy dat it keunstgers yn Easterein lein is neffens de offisjele rigels. Fansels sille sawol de Skoalleseize as SDS de rissultaten fan de ûndersiken goed yn de gaten hâlde en lústerje nei de KNVB, de VSG en it RIVM. Mochten der minsken fragen hawwe dan steane sawol SDS as de Skoalleseize iepen om dizze te beantwurdsjen.

It RIVM hat nei oanlieding fan de útstjoering fan Zembla wat fragen krigen.
Sjoch hjir foar antwurden fan it RIVM.

Efkes yn it koart:
– Lit bern net boartsje mei it rubbergranulaat. Sawiesa mei der op it keunstgers yn Easterein allinnich fuotballe wurde.
– Gean nei it fuotbaljen op keunstgers efkes ûnder de brûs.
– Minister Schippers; ‘Barbecuen gevaarlijker dan voetballen op kunstgras‘.

Willem Wijnia
foarsitter vv SDS
út namme fan it SDS-bestjoer