Programma 5-4

Seleksjes sneon 5-4
3 april 2014
Weppers freed 4-4
4 april 2014

Mochten jim fuotballe hawwe, mail dan de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers (ek SDS 4), bysûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en wat ik mar nei dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine:
0515-331700.
Twitterje @ff_sds mei fansels ek!
 

     
08:30 SDS E2 – TOP’63 E1 Wiebe Heeres
08:30 SDS E3 – LSC 1890 E10 Lourens v d Pol
09:00 SDS D3 – Oosterlittens D3 Remco Hylkema
09:40 SDS F1 – Makkum F1 Arnout Meijer
09:40 SDS MC2 – Zeerobben MC1  
10:40 SDS F3G – Heeg F2 Epke Boschma
11:45 SDS D2 – Franeker SC D3 Hans vd Schaar
12:00 SDS A1 – Aengwirden A1 Auke Eringa
13:10 SDS 5 – Walde De 3 Friso Albada
14:30 SDS 1 – Delfstrahuizen 1 g.n.t.
15:05 SDS 4 – Bolsward 3 Jan Bouke Bouma
     
11:15 MINI LEAGUE F Pupillen Arnoud Meijer
8:50 Leeuwarder Zwaluwen D4 – SDS D4  
9:00 Bolsward E2 – SDS E1  
9:00 Oosterlittens E3 – SDS E4  
9:00 Workum F4 – SDS F2  
9:00 SC Berlikum VR2 – SDS VR1  
11:15 Annaparochie St. C2 – SDS C2  
11:30 Blauw Wit ’34 D3 – SDS D1  
12:00 SWZ C2 – SDS C1  
12:10 Bolsward F7 – SDS F4  
12:15 Franeker SC B2 – SDS B1  
14:45 Blauw Wit ’34 3 – SDS 3  

De wedstryd tusken SDS 1 en Delfstrahúzen 1 giet net troch y.f.m. tryste famyljeomstannichheden by Delftrahúzen. De wedstryd wurdt no kommende tiisdeitejûn spile om 18.00 yn Easterein. Snein kinne jim de seleksje foar tiisdei hjir sjen.
De wedstriden fan SDS A2 en MC 1 geane ek net troch.