Plestik fleskes sparje foar in pannakoai

Weppers woansdei 27-10-2021
27 oktober 2021
Weppers freed mei seleksjes
29 oktober 2021

Sûnt koarten sit der staasjejild op lytse plestik fleskes. Yn de kantine stiet no in spesjale kontener wêr as dizze fleskes yn kinne. De bedoeling is dat tidens it keatsseizoen de opbringst nei de KF giet en tidens it fuotbalseizoen de opbringst is foar it realiseren fan in pannakoai.
Allegear sparje dus!