Evenementen in november 2022

Nije spiler SDS 1!!
9 maart 2004
SDS League: De ideale elf
10 maart 2004

Ôfrûne sneon binne der tusken 7 en 8 jûns in stik of wat bannen lek stutsen fan fytsen fan minsken dy ’t hun noch yn de kantine befûnen. Allegear hiel ferfelend fansels oansjoen de bannen sa lek stutsen wiene dat der sels nije binnen- en bûtenbannen om de tsjillen moatte. Hat ien sjoen wa at dit dien hawwe of hat ien spyt dat hy it dien hat, mail dan efkes nei info@vv-sds.nl of skilje efkes mei ien fan it SDS bestjoer.