Moandei yn de rie

Utslaggen sneon 25-5
24 mei 2013
Weppers moandei 27-5
26 mei 2013

Krijgt SDS een kunstgrasveld?

a.s. maandagavond wordt het een spannende avond voor al wie SDS een warm hart toedragen. Dan wordt er een beslissing genomen in de gemeenteraad omtrent de realisatie van een kunstgrasveld in Easterein.
De afgelopen weken is er hard gewerkt achter de schermen om bij de politiek te lobbyen.
Wat hebben we gedaan?
Inspraak rûntepetear,  bezoek raadsleden op het sportpark de Skoalleseize, (ook al was dat slechts één raadslid) uitnodiging verzonden aan alle politieke partijen om bij hun fractieoverleg aanwezig te mogen zijn om de standpunten nogmaals uit te leggen en alle fractievoorzitters zijn telefonisch benadert over hun standpunt t.a.v. de uitbreidingsplannen.
Het is moeilijk aan te geven of dit effect heeft maar het is wel belangrijk om je stem te laten horen, toch?
Afgelopen donderdagavond is er nog een delegatie van SK, KF en SDS geweest bij het CDA fractieoverleg.
Ook bij de FNP is na hun fractievergadering telefonisch overleg geweest.
Wat er beslist wordt is op voorhand moeilijk in te schatten.
Derhalve een oproep aan alle leden om a.s. maandagavond in Wommels te komen in het gemeentehuis.  Aanvang 19.30 uur.
In de voorjaaasnota zal het punt velden en renovatie kleedgelegenheden aan bod komen

Bestuur.