Meinte Sixma-toernoai 2018

Weppers woansdei 24-10-2018
24 oktober 2018
SDS 1 – Scharnegoutum 1 3-11-1991
25 oktober 2018
 
PSV en Paris SG ongenaakbaar in Easterein
Woensdagmiddag vond op het mooie Skoalleseize sportpark het jaarlijkse Meinte Sixma-toernooi plaats. Dit toernooi voor spelers tot 13 jaar beleefde alweer de 23e editie. De familie Sixma staat altijd garant voor de prijzen. Zij benadrukken dat spelplezier voorop moet staan en daarom zijn er geen 1e,2e en 3e prijzen, maar krijgt iedereen dezelfde herinnering.
Liefst 61 spelers gaven acte de presence, waaronder 7 spelers van onze combinatie vereniging Nijland. Ook de mini toppers, met Jelke Sijbesma als jongste lid (5) streden mee om roem voor een jaar.
Er werd goed gevoetbald in twee poules.
Dank gaat uit naar Sietse Pieter, Minke en Minke, Halbe Willem, Kevin en Tjitse die alle wedstrijden prima leidden!
En natuurlijk de familie Sixma voor het beschikbaar stellen van de prijzen.
De winners by de Under de 13, Paris SG. Bram Veenje, Niek de Haan, Yke Gaastra, Tsjalling Bouma, Wessel Zijlstra, Timen de Boer, Marijn de Groot, Wessel Zijlstra en Sibrand Stremler.
De winners by de Under de 10, PSV. Sjoerd Breeuwsma, Hille van der Valk, Jelke Sijbesma, Thymen Santema en Reinder Bootsma.

Tijdens de prijsuitreiking werd Rinske Joustra nog even in het zonnetje gezet voor haar grote inzet binnen de jeugdcommissie de afgelopen jaren.

Uiteindelijk ging iedereen met een prima humeur naar huis, inclusief de jeugdcommissie!

Tjerk