Lêste training Dútslân.

Nij trainingsfjild
15 juni 2004
1 SDS ‘er yn Portugal
15 juni 2004

Hjoed stiet fansels hielendal yn it teken fan Nederlân-Dútslân. As je dan wat op it ynternet ôfstrúne dan fine je noch wolris wat. No hawwe wy de lêste training fan de Dútsers hjir op ús webside. Studio Sport wit noch fan neat. Sjoch gau. Hooplik docht Nederlân der jûn syn foardiel mei. Mocht Dick Advocaat dit filmke net op ‘e tiid mear te sjen krije, dan bin ik benaud dat der noch wolris in giele of reade kaart “falle” kin. Ik kin him allinne net ynljochtsje, want ik haw syn eameladres net.

Sjoch foar de lêste training fan de Dútsers op 
www.JOHAN.nl. It is seker de muoite wurdich.

As jimme witte wolle hoe as it komt dat Clarence Seedorf blesseart oan ‘e rêch is, dan moatte jimme
hjir klikke. It komt fêst fan dat graven fan die kûle.

Hjir kinne jimme sjen dat it in soad minsken dwaande binne mei de wedstriid fan jûn. Klik
hjir.