Koppie…. koppie 4

Weppers tiisdei 8-1
8 januari 2013
SDS-manlju op it OFK
9 januari 2013

 

Koppie …koppie sa neame wij ús winterkwis foar de jeugd.
In wike as 8 lang sille wij hjir wat del sette: dat kin foto’s, in filmke of oars wat wêze.
Dan stelle wij in fraach oer dat filmke of dy foto’s.
De antwurden fan al dy fragen moatte jim bewarje oant de 8 wiken foarbij binne. Dan kinne jim alle antwurden yn ien kear ynfolle op in formulier wat op de side komt te stean.

Koppie…koppie 4

Ferline jier op 19 desimber wie der in echte bekerstriid tusken scHearrenfean en Feyenoord.

De wedstriid sels einige yn 2-2.

De ferlinging brocht gjin doelpunten.

Doe moasten der strafskoppen nommen wurde.

De fraach is:

Hoefolle strafskoppen binne der doe nommen?