In flagge op de jierdei

SDS 2 ferliest yn Koudum
14 september 2003
SDS A1 wint mei tank oan ‘e kapper
15 september 2003

Tinus Hoekstra waard freed 12 septimber 2003 60 jier . Omdat hy alles hat wat syn hertsje begeart, is it foar de soannen altyd lestich om in leuk kado te jaan.

Soan Robert wie wol hiel orisjineel. Hy joech heit in flachje. Doe’t Tinus frege: “wat moat ik dêr no mei”, hie Robert it antwurd klear: “Moarn flagje by de A’s.” Sa barde it dus; Tinus Hoekstra 60 jier jong stie te flagjen by SDS A1 – RoodGeel A1