Ferskaat nijs

SDS5 op 18 oktober nei Rottefalle
6 oktober 2003
Douwe Kool de nije Jamaï?
8 oktober 2003

* It jild foar de SDS League is ôfrûne wykein by eltsenien ôfskreaun. De winners fan de earste wykprizen hawwe hun priis ek al binnen.

* Âld-keeper fan SDS 1 Egbert Bootsma is  ôfrûne snein útfallen by Easterlittens mei in blessure sa at wy lêsden yn ‘e Ljouwerter Krânte. Wy winskje him betterskip ta!

* SDS 2 spilet op sneon 18 oktober foar de beker út tsjin TOP ’63 út Toppenhúzen.

* De jeugdkommisje hat der wer in lid by. Pieter Groenveld wie bereid om hjir yn te stappen. Hy sil tegearre mei Syb Overal de jeugdtoernoaien organisearje
.
 Pieter Groenveld sjocht it wol sitten yn it jeugdbestjoer.