De technyske stêf en de fersoarger fan SDS 1 tekenje by!

Weppers freed 20-11-2020
20 november 2020
Weppers moandei 23-11-2020
23 november 2020
Dochs noch supergoed fuotbalnijs op dizze ‘kompetysjefuotballeaze sneon’!
De technyske stêf fan SDS 1 tekent foar in jier by! Sawol haadtrainer Douwe Posthuma as syn assistenten Robert Hoekstra en Jappie Wijnia geane graach fierder by SDS en SDS graach mei harren!
Ek fersoarger Hennie Roubos hat witte litten graach fierder te gean by SDS.
Ek hjir binne wy tige wiis mei.
Hooplik kinne wy begjin 2021 wer balje en der noch in moai seizoen fan meitsje.

Fersoarger Hennie Roubos lit witte it tige nei syn sin te hawwen by SDS en is ek folgend seizoen wer fan de partij. SDS is ek wiis mei Hennie. Hennie is net allinnich beskikber foar de spilers fan SDS 1, mar ek foar de rest fan de leden fan SDS. Tongersdeitejûns kinne je op ôfspraak te plak by him mei je blessure.