De Skoalleseize sit net stil!

Wepperkes -snein-
22 januari 2006
Wepperkes -moandei-
23 januari 2006

Het lijkt misschien wel zo, Maar dit is zeker niet het geval.

Zo zijn we druk bezig met het opknappen van onze trekker, waarbij Marco Reynhoudt een belangrijk deel op zich heeft genomen wat betreft las en slijpwerk(zie de foto’s hieronder).

Verder zijn er diverse gesprekken gevoerd t.a.v ons nieuw verenigingsgebouw met :

  • de gemeente littenseradiel
  • ferieniging lytse doarpen
  • stifting doarpshûzen fryslân
  • doarpsbelang Easterein
  • hûs en hiem
  • de bergumer akoesticus enz enz.

Onze bouwplannen zijn door Hûs en Hiem goedgekeurd dus zijn we weer een grote stap verder.

Fedde en Marco zijn met diverse subsidieaanvragen bezig, Abe Jan heeft een nieuw onderhoudsplan voor de velden opgesteld en Hans is druk in de weer met de nieuwe barlijst.

Tevens zijn we bezig met de vergunning voor het nieuwe elektonische scorebord van SDS.

Douwe D. Reitsma heeft ons bestuur verlaten.

Bij deze bedankt de stichting hem nogmaals voor alles wat hij gedaan heeft.

P.S: alle aanvragen voor vergaderruimtes moeten via Geertje Sybesma ( 0515 332197 ) en kunnen niet meer in een agenda worden opgeschreven.

Tot zover het laatste nieuws.

Bestuur stichting “Skoalleseize “


Marco wit fêst wol wer ’t dizze sitte moat.

De Skoalleseize kin sa meidwaan oan Trekkertrek.

Sa bliuwt der net folle fan oer.

De trekker stiet yn in donker hok.