De seleksje fan SDS 2 nei Erica

Wepperkes -tongersdei-
26 mei 2005
Wepperkes -freed-
27 mei 2005

Moarn sil SDS 2 nei Erica om te probearjen de beker binnen te heljen. Dizze spilers sille mei:

Marten
Jeroen
Robert
Gerrit
Jan Simon
Tseard
Anne
Dennis
Skelte
Mark
Stefan
Pieter
Syb
Frank
Auke
Jan
Obed
Willem

Ruurd en Henk binne beide skorst.