De SDS-jeugd yn aksje!

Wepperkes -tongersdei-
15 maart 2006
Wepperkes -freed-
17 maart 2006

Zoals jaarlijks, zijn we weer toe aan onze jeugdactie. Dit jaar is wat voor een andere opzet gekozen dan gewoon. De E, F en D-pupillen gaan op pad met een krasactie. Elk jeugdlid krijgt een actiepakket, bedoeling is om alle

varkentjes weg te krassen. Vanaf 18 maart a.s. zijn de kinderen in het bezit van het actiepakket, dus wie weet komt er iemand bij u langs om een varkentje

te krassen.

De C-pupillen verkopen op 7 en 8 april a.s. banketletters in de
gemeente Littenseradiel.

Zet ‘m op jongens en meisjes!

Namens de jeugd-
commissie heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

De jeugdcommissie van SDS.