De emoasjes fan Anne

Wepperkes -woansdei-
18 mei 2005
Wepperkes -tongersdei-
19 mei 2005

Al sa lang is hy lieder by SDS 1. Safolle trainers meimakke mar ek safolle kampioenskippen. At er ien man is dy’t útsjocht nei de 1ste klasse dan is it Anne Brouwer. In byldferslach…