Biede op SDS-feilingstikken!

Weppers Pinkstersnein
24 mei 2015
Rijperkerk 2 – SDS 2
25 mei 2015

Sneon is de grutte SDS-feiling.
Dizze sil rûn in oer as 19.30 oere los gean nei de barbekjoe. Der binne al ferskeidene kavels binnenbrocht.
Klik hjirûnder mar ris op de feilingmaster:Jim meie ek wol fêst biede op bygeande stikken troch in mailtsje te stjoeren nei info@vv-sds.nl!

Ynmiddels hawwe wy al in bod krigen op de middenstip fan:

€275!Wa bied heger?

Wat hawwe wy noch mear?
– in fustje bier fan de Jimbar
– 8 oeren Evert Tanja yn de tún oan it wurk
– 1 minút fergees boadskipje by de Jumbo
– en noch folle mear!