SDS JO-10 2 (E4)

SDS JO-11 4 (E4)

Trainingstiden:
Moandei 18.00 (efter sporthal)
woansdei 18.00 (keunstgers)

Noch net bekend

Trainer

Noch net bekend

Trainer

Noch net bekend

Leider