SDS JO-15 2 (C2)

SDS JO-15 2 (C2)

Trainingstiden:
moandei 19.00 (efter de sporthal)
woansdei 19.00 (keunstgers)

Noch net bekend

Trainer/leider

Noch net bekend

Leider

Noch net bekend

Trainer

Noch net bekend

Trainer