Jûn 20.00 sponserjûn mei Simon Kistemaker! Foar alle stipers en Freonen fan SDS!

Ús troue supporter Ate Vellinga is ferstoarn.............

Ate Vellinga

Lêste weppers

De C14-tour by SDS!

Lês der hjir alles oer en jou je op!

Keepersdei

Keepersdei 2018

Kom ek!

SDS League

SDSLeaguelogo

Oan-/ôfmelde

Logo vv SDS

Websjop

SDS klean te keap

Topfysio

SDS hat in gearwurking mei Topfysio.

GEKE
Wurd lid fan GEKE en stypje SDS!