Freedtejûn SDS Vr.2 wer yn aksje yn Easterein! Wa kin dan efkes yn de kantine stean?

Sneon 26 maaie

SDS 1 – TOP 1 mei nei de tiid muzyk en in barbecue!
Jou je hjir op!

Korps vv SDS krimpt.......

SDS siket skiedsrjochters!

Sneon 26 maaie

SDS 1 – TOP 1 mei nei de tiid muzyk en in barbecue!
Jou je hjir op!

SDS League

SDSLeaguelogo

Oan-/ôfmelde lid/freon

Websjop

SDS klean te keap

Topfysio

SDS hat in gearwurking mei Topfysio.

GEKE
Wurd lid fan GEKE en stypje SDS!