Weppers woansdei 8-4

Weppers peasketiisdei
7 april 2015
Ferkeapjen m2’s keunstgers (2)
9 april 2015

Sybesma’s hawwe ek al 20 m2 keunstgers ferkocht!
Peter en Rutger Sybesma hawwe lykas de familie Sytsma ek al 20 m2 keunstgers ferkocht! Ús komplimenten!
It jild kin no ek stoarten wurde op rekkennûmer:
NL83RABO0301290067
Fermeld dan wol dúdlik wa ’t de lotten ferkocht hat en leverje it lottenboekje noch wol efkes yn by;
Willem Wijnia, De Homeie 27, Wommels


Haske by debút
Sjoerd van Beem makke peaskemoandei syn kompetysjedebút yn de basis fan SDS 1. By it Nederlâns alvetal krije je altiten in haske as je je debút meitsje yn it Nederlans alvetal. Wy geane der fanút dat Sjoerd Peaskemoandei ek in haske krigen hat fansels.


Rektifikaasje
Sjoerd is fansels net 36 jier âld sa ’t wy juster melden, mar 35 jier. Ús ekskúses!

Routinier
Yn Japan hat Kazuyoshi Miura op 48-jierrige leeftiid
skoord yn de Japanse J-League. Dat betsjut dat Harm Stremler dus noch seker 8 jier mei kin by SDS 1. En SJoerd van Beem noch langer!

SDS B1 – LSC B1
Omdat sommige spelers beter kunnen voetballen dan stukjes schrijven neem ik dit deze keer maar op me.  Afgelopen zaterdag de wedstrijd tegen LSC B1, vierde in de competitie en SDS zevende. De uitwedstrijd was een gelijkopgaande strijd die destijds werd gewonnen met 2-0 door LSC.  Door het gemis van Wiebe mocht Hans centraal in de verdediging starten en stond Wesley voor het eerst van zijn leven rechtsback. De opdracht voor de wedstrijd was duidelijk.  Ultra aanvallend voetballen met drie spitsen twee aanvallende middenvelders en twee veelvuldig opkomende backs. De eerste helft was een genot om naar te kijken. SDS was beter, legde mooie combinaties op de mat, de backs Jorrit Hofstra, die steeds maar weer beter lijkt te worden en vooral Wesley stoomden regelmatig op via de zijkanten. Ik heb wel 5 goede kansen geteld vanaf de kant maar scoren was er niet bij. Wel door LSC trouwens.  Daar speelt een prima keeper maar ook een goede spits die alla
Hennie Meyer ( of word ik nu echt oud) gebruik maakte van zijn sterke lichaam. Hoewel Hans hem goed bespeelde kon hij niet voorkomend dat de spits van LSC via een rebound scoorde.  0-1 met rust. Toch kon de leiding weinig anders aangeven in de rust dat we erg trots en tevreden waren op de ploeg.  Een paar puntjes op de i gezet en zo begonnen aan de tweede helft.  Binnen 5 minuten was het raak. Habtamu scoorde uit een sublieme pass van Matthijs de 1-1. Daarna twijfelden we even, moesten we doordrukken of juist niet, was het voetbal er heel even uit en binnen een mum van tijd stonden we weer met 1-3 achter.  De wedstrijd leek gespeeld, er werd wat teveel gepraat mn tegen de scheids en de wedstrijd leek verloren.  Tijdens een blessure behandeling, 20 minuten voor tijd, konden we de ploeg even bij elkaar krijgen en aangeven dat we beter waren op moesten houden met praten de combinaties moesten blijven zoeken en er vol voor moesten gaan. En dat deden de boys. Watze ging linksbuiten spelen en Jurjen kwam op de linkshalf waardoor we nog gevaarlijker werden. Na eerst een goede kans van Watze na een prima loopactie was het Habtamu die de 2-2 maakt. Vlak daarna de 3-3 van Watze. ….zou het dan toch…….
Ongeveer 5 minuten voor tijd. Opnieuw Habtamu komt vanaf de linkerkant voor de keeper, speelt hem wat gelukkig door zijn benen en de bal rolt tergend langzaam in de goal.  Wat een ontlading en wat een prachtige overwinning van de B’s. Wat een mentaliteit om van een 1-3 achterstand 20 minuten voor tijd toch de winst te pakken.
Grutsk op jimme !!!
Remco

Fergetten
Peaskemoandei is in moaie dei mar stjoert soms it fêste ritme yn de war. De tiisdei dêrop fielt as moandei en dan is it al tiisdei en dan is der trainen foar D1 en dan wurdt dat fergetten, omdat mem (Pieteke) en soan (Eeltsje) beide tinke dat it moandei is en dan is der gjin trainen, want dat is op tiisdei.

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
De sealfuotballers fan SDS 1 spylje jûn alwer ris in alderaardichste derby. Sy moatte om 20.00 oere thús tsjin RES 1. Roel Sybesma betsjinnet de knoppen fan it skoreboerd.

SDS League
De nijste stân fan de SDS League hinget moarntejûn om 20.30 oere yn de kantine en komt letter hjir op de webside.

Standen
De standen fan de teams fan SDS sjogge der
sa út.

Harsens derby (1473)
Somtiden haw je it gefoel dat de bal der gewoanwei net yn mei: