Weppers woansdei 23-4

Frijwilligersjûn op 24 maaie!
22 april 2014
Oan alle jeugdleden!
23 april 2014

Gjin keeperstrainen
Freed is der gjin keeperstrainen foar de jeugd 
Marco en Theo

Kampioensfoto’s SDS 5
Henk Bootsma hat sneon de mannen fan SDS 5 útgebreid op de foto setten. Jim kinne de foto’s
hjir besjen.

Fan herte lokwinske!
Dit berjocht krigen wy noch út Súd-Afrika:
Tige lokwinske SDS 5 mei it kampioenskip.
groetnis fanút Port Alfred (Zuid Afrika)
Douwe, Jet en Janna Reitsma

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
De mannen fan SDS 1 meie jûn wer los. Sy fuotbalje jûn yn de Jouwer om 21.00 yn sporthal De Stuit. Hjirnei meie sy noch 3 kear los foar it seizoen dien is.

SDS D3 mei tongersdei fuotbalje
SDS D3 mei moarntejûn om 19.00 oere út fuotbalje tsjin Easterlittens D3. Dizze wedstryd stie earst op 17 maaie, dus fan ynheljen is gjin sprake.


Harsens derby(1258)
Toeterdetoetetoet!!!