Weppers woansdei 23-1

Weppers tiisdei 22-1
21 januari 2013
Weppers tongersdei 24-1
23 januari 2013

Oefenje
SDS 1 sil kommende sneon om 12.00 yn Nieuwehorne op it keunstgers fan Udiros oefenje tsjin Bolswardia.

Traine
A-selectie traint donderdagavond om half acht bij Feiko in Leeuwarden
Jaap de Blaauw


SDS 2 en 3 sealtraine
SDS 2 en 3 traine jûn fan 20.30-21.30 yn de seal yn Easterein. Allegear efkes in eurootsje meinimme.

SDS 4 en 5 sealtraine
SDS 4 en 5 traine jûn fan 21.30-22.30 yn de seal yn Easterein. Allegear efkes in eurootsje meinimme.

Gjin trainen

Sa als te ferwachtsjen wie kin jun en fanemiddei net traind wurde  yn Snits. F2, D1, D2, C1 & B1 traine hjoed dus net. 

Gr. Hans


Harsens derby(938)
As PSV de rest fan it seizoen likefolle muoite hat om te skoren as ôfrûne freed, dan hoefe wy der net oer yn te sitten dat sy kampioen wurde: