Weppers woansdei 16-9

Weppers tiisdei 15-9
15 september 2015
It keunstgersfjild
16 september 2015

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
De sealfuotballers fan SDS 1 fuotbalje jûn om 20.30 oere thús yn de sporthal tsjin VWC 1. Willem Twijnstra betsjinnet it skoreboerd.

E3

E3 helle sneon ien fan de grutste oerwinningen yn de skiednis fan SDS. Mar leafst 27 kear skoare yn 50 minuten. At jim witte wolle wa’t allegear bij E3 sit, sjoch dan
hjir.

E3’s konkurrint
E3 wûn dus mei 27-1 en is grutte favoryt foar it kampioenskip. Woudsend is de grutste favoryt en steane boppe-oan. Sy wûnen mei 31-0(!) fan LSC.
 

E1

Ek E1 lit sjen dat se fotosjenyk binne. De trainer en leiders wurde de kommende wike noch efkes apart op de foto setten. Ek leuk fansels.
Wolle jim mear witte oer dit team sjoch dan
hjir.

Reklameboerd

Der binne wat nije sponserboerden pleatst en dit is der ien fan…..Woonvaria

Trainers
Der binne al hiel wat jonge fuotballers aktyf as trainer.
Bij Eetsjes, de Deetsjes en de Ceetsjes
Luuk van der Schaar B1(hat 2 jier minileaguetraint en ferline jier MD1 en 2 en traint no E3)
Steven Vellinga B1 (hat in heal jier minileague traint en traint no E3).
Robin vd Weg B1 (traint E1 en E2 tegeare mei my)
Douwe Jan Vellinga C1(traint E2 ûnder tasjoch fan syn heit)
Sietze Marten Stoffelsma C1 (traint E1 en E2 tegeare mei my foar syn maatschappelijke stage)
Pieter Sijtsma A1 (traint D2 en C3 foar syn CIOS opleiding)

Bij de Circuittraining F-pupillen:
Hendrik van der Eems C1 (maatsschappelijke stage)
Jikke van der Schaar Mc1
Sietske Rommy Nijdam Mc1
Marrit Hiemstra Mc1
Eeltsje Bootsma C2
Tjitse Postma C1
Menno Brunia C3
En nog in hiele bult famkes út Mc 1 dy’t om e wike meihelpe (Marije (maatsch. stage), Fenna, Krinz (maatsch stage) etc.)

Harsens derby (1592)
Toet, toet!