Weppers woansdei 16-12

Weppers tiisdei 15-12
14 december 2009
Weppers tongersdei
16 december 2009

Winterskoft

‘Vanwege de vorst is ook voor B1 de winterstop ingegaan, er wordt niet meer getraind. Bericht over hervatting van de training na de winterstop volgt nog’.
Trainer en leiders B1

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
Jûn binne der wer 2 sealwedstriden yn Easterein. SDS 1 nimt it om 20.30 op tsjin Futsal Cambuur 2 en SDS 2 nimt it om 21.30 op tsjin Sneek-Wit-Zwart 3.
Foar SDS 1 spylje jûn mei: Jaap, Feite, Freek, Ruurd, Jildert en Willem. Tsjipke (nei skoalle), Peter (blesseard) en Tseard (blesseard) binne der net.

SDS League
Moarn kinne jim hjir de nijste stân fan de SDS League besjen.

Kaart oer
Ik heb een kaart over voor de (beslissende) wedstrijd in de Europa League. Heerenveen tegen Ventspils. Wie belang bij deze kaart heeft graag even bellen met: 06 280 680 51 
Groeten Jan Stenekes

Oh Denneboom
Sa yn de rin nei de Kryst binne dit fansels de moaiste krantekoppen:
“Denneboom gaat de kerst bij Sparta niet meer halen”

Bynammen
Hjir in nije VI-kwis. Set ‘em op!(klik hjir).

Harsens derby (98)
Sa oan it ein wurdt it wer tiid foar de jierlistjes. Dizze komt yn elts gefal heech yn de kategory; “knappe eigen goal”: