Weppers tongersdei 8-3

SDS League: Algemeen Fons pakt wykpriis!
7 maart 2012
Weppers freed 9-3
9 maart 2012

Gjin trainen

De training van de C2 gaat vanavond NIET door. 
Andre

Kampioen
Sneon wurdt de earste kampioen al huldige. SDS E5 is yn it neijier kampioen wurden, in huldiging wie der noch net west en dêrom kommende sneon foarôfgeand oan de earste kompetysjewedstriid is der in huldiging. Sij spylje om 12.10 oere.

Seal: SDS 1 wint op ‘e nij
Het zaalvoetbalteam van SDS zet de winnende reeks voort. Na vorige week de nummer 4 te hebben verslagen, werd gisteren de nummer 2 gedold met 6-4.  Twee diepe ballen die mooi afgemaakt werden, waren de voorbode van de mooie uitslag. Vervolgens werd er goed combinerend voetbal gespeeld. Tijdens het douchen werd toch enige bezorgdheid uitgesproken; “jonges we moatte der wol omtinke oars promovearje we straks ek noch”
Johan


EB-je op freed om 19.30 oere
Alde kicksen wurde fan souder helle, âlde skuon wurde út de wylgebeammen helle en nije skuon wurde der kocht. Kommende freedtejûn giet it oan. Efkes balje (EB) geowan omdat fuotbal noch altiten leuk is, omdat bewege goed is en omdat je wol wer ris in kear winne wolle mei iets.
Kom freed en at jim noch net kinne, kom dan takem freed.

Dooitze
Hij is der jûn net lieten wij jim al witte. Mar Hendrika is der wol.

VI-kwis
Hjir foar de leafhawwers wer in noflike kwis(klik hjir).

Harsens derby (705)
In pear jier lyn hie Vertonghen de kop der efkes net by. Of júst wol? Of de keeper fan Cambuur net? Of ………. Sjoch sels mar: