Weppers tongersdei 28-8

Weppers woansdei 27-8
26 augustus 2014
Weppers freed 29-8
28 augustus 2014

Wijziging bezetting wedstrijdsecretariaat 

Begin deze week presenteerden wij jullie het wedstrijdsecretariaat nieuwe stijl.

Helaas heeft Harm Dijkstra aangegeven om persoonlijke redenen de functie van wedstrijdsecretaris senioren toch niet te kunnen vervullen.

Voorlopig neem ik zijn taken over. Tegelijkertijd zijn we gestart met de zoektocht naar een vervanger. 

Robert Schildkamp

SDS 1 al troch
SDS 1 is nei twa wedstriden al troch yn de beker. Sels wûnen se twa kear en justerjûn spilen VCR en WTOC 4-4. Net ien fan de oare klups kin noch op 6 punten komme. In goeie prestaasje!

Ferslach SDS 2 – WPB 2
Op de webside fan Waterpoort Boys stiet noch in alderaardichst ferslach fan de bekerwedstryd tusken SDS 2 en WPB 2 fan ôfrûne tiisdei. Sjoch
hjir
mar ris.

Utslaggen woansdeitejûn
SDS B1 – sc Stiens B1 ……
SDS C2 – AVC C2    2-5
YVC C1 – SDS C1    9-1
Mulier Vr.1 – SDS Vr.1 7-1

Harsens derby(1324)
Dizze ferdediger smyt syn hiele liif yn de striid: