Weppers tongersdei 19-8

Weppers woansdei 19-8
18 augustus 2009
Weppers freed 21-8
21 augustus 2009

Folgende wike foar it earst traine
De senioaren fan SDS 4,5 en 6 sille op tongersdei 3 septimber foar it earst traine.

A-junioaren
Alle A-Junioren worden donderdag(vanavond) om 18.00 uur verwacht op het sportveld. Ze moeten op de foto en daarna voetballen tegen Leeuwarden A1 voor de beker. De wedstrijd begint om 19.00 uur.
Zaterdag 22 augustus Franeker A1 – SDS A1 aanvang 14.30 uur. Vertrek 13.15 uur.
Maandag 31 augustus Zeerobben A1 – SDS A1 aanvang 19.00 uur. Vertrek 17.45 uur. 
Lody & Klaas

SDS F1 – Oeverzwaluwen F1
Moai waar in soad minsken en 4 doelpunten. Helaas foar Oeverzwaluwen. F1 hat de earste bekerwedstryd ferlern mei 0-4.

SDS E1 – QVC E1
hspace=0
In klinkende oerwinning. Nei twa trainingen  no al superskerp. 10 – 0 waard it mar leafst.

A1 bekert jûn
SDS A1 spilet jûn om 19.00 oere tsjin Leeuwarden A1 foar de beker. Elkenien is fan herte wolkom.

De kies

Der siet Idsert Wijnja fan E1 foar de beker wedstryd iets dwers: in kies. En wij witte allegear dat pine yn’e mûle je yn de besnijing hawwe kin. Dan kinne je net presteare. Gina Heerma makke koarte metten mei de kies en helle him der krekt foar it begjinsinjaal fakkundich út. Idsert hat fuotballe sûnder kies mar rûn op lêst wol op syn toskfleis. Mar ja hij hie de American Base partij ek al keatst.

Sunder tas
Dizze wike melden wij dat Gershom van der Sluis (E1)woansdei werom fytste nei Wommels omdat hij syn tas fergetten wie. Tige flink wie dat mar net echt nedich docht no bliken. Gershom ferklaait him thús altiten en hie alle fuotbalklean al oan. Hij gie dus nei hûs om syn hândoek, syn sjampo en syn gewoane klean op te heljen. Wij fine dit noch folle superder.

De fotograaf

Woansdeitejûn wie de earste jûn dat de fotograaf op de Skoalleseize wie om aksje foto’s te meitsjen fan alle jeugdspilers om yn it plaatsjeboek te kommen. Ynkoarten rint it stoarm bij Jumbo, dat liket ús wol wis. Jûn komt de rest fan de spilers oan bar.

Klem
Hoesa klem?