Evenementen in december 2022

Weppers woansdei 14-3
13 maart 2012
Seleksjes sneon 17-3
15 maart 2012

Abraham
Dat is altiten moai. In Abraham oankundigje. Hjoed wurdt Klaas Pompstra 50 jier en dat is seker in lokwinske wurdich.

Kaarten en darte
Jûn om 19.30 oere moatte jim it kaarten en darten net fersitte.

EB
Freedtejûn om 19.30 iets oars as stillsitte en hantsjerikke. Dan kin der wer Efkes Balle wurde. 

SDS League
Jûn kinne jim hjir de nijste stân fan de SDS League wer ferwachtsje.

Platte karre te keap
By PSV sjocht it der nei út dat sy dit seizoen op ‘e nij gjin priis pakke. Sy sille dan ek dit jier de platte karre net nedich hawwe om op rûn riden te wurden troch Eindhoven nei in kampioenskip of soksawat. Kreative PSV’ers hawwe al in oplossing betocht (klik hjir).

Harsens derby (711)
“Foutjse, tige by tige!”