Weppers tongersdei 10-9

Weppers tiisdei 8-9
7 september 2015
Seleksjes 12-9
10 september 2015

SDS-klean
Kommende sneon kin der fan 9.30 oere – 11.00 oere wer SDS-klean kocht wurde yn de SDS-kantine. By fragen skilje Douwe-Dirk 0515-332500

Wannear?

Dizze kabouter, no noch yn it Oranje, freget him ôf, wannear it wer los giet op it B-fjild. Hij sjocht er nei út en stiet der klear foar.
Wij tinke dat syn ûngeduld sneon beleanne wurdt, want mei safolle wedstriden op it programma moat it hast wol oan gean.

Striker
Dooitze is der jûn net as striker, mar Ria Heitbrink wol. Sneon is Johan van der Heide der at SDS1 tsjin Minnertsga 1 fuotballet.

Affysje

It affysje fan sneon hinget al wer op in soad plakken. Mei sponsernammen en wedstriidsponsernammen der op. Sa sa sneon Couperus Hydrauliek en SDS Dames. Dat wurdt lekker fol en gesellich yn de bestjoerskeamer.

Harsens derby (1590)
Wat dogge je no mei sa ’n bal as je stiif rjochts binne?