Seleksjes 12-9

Weppers tongersdei 10-9
9 september 2015
Weppers freed 11-9
10 september 2015

SDS 1 – Minnertsga 1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Ewout, Feiko, Grietzen, Bauke, Erik, Jacob, Teun, Wiebe, Hendrik, Tjipke, Dirk Yde, Jort, Jaap, Elger

sc Berlikum 2 – SDS 2
10.30
: der wêze 
12.00: fuotbalje
Jurjen L, Hendrik E, Marten, Gerrit, Wietse, Feite, Jentsje, Pieter, Bote, Sjoerd, Tjeerd, Ralph, Jesse, Pieter W
Flagger: Klaas de Haan
Riders: Boudewijn, Jentsje, Gerrit, Marten

SDS 3 – Balk 3 
15.45 der wêze
16.30 fuotbalje
Wichard, Harm Auke, Tjeerd, Gert Jan, Jan Simon, Auke, Robert, Ype, Klaas, Ronny, 4 x  A
Flagger: Daan Boersma

sc Berlikum 5 – SDS 4
13.00 der wêze
14.30 fuotbalje
Remon, Broer Jacob, Arjan, Rick, Sytse, Gerlof Jan, Thomas, Ruun, Jort, Peter, Doede, Stefan