Weppers tiisdei 9-2

Weppers moandei 8-2
7 februari 2010
Weppers woansdei 20.15
9 februari 2010

SDS 2 en 3 traine yn Snits
SDS 3 traint jûn en tongersdeitejûn mei it twadde mei yn Snits !!!
Elsenien wurdt ferwachte. Nim in auto mei, it is in ein fietsen. 
Bestuuhhuuhhh Jan


Kompetysje-yndielingen
De nije kompetysje-yndielingen foar de jeugd foar de foarjierskompetysje hat de KNVB foarmekoar makke. Op Voetbal.nl binne se (net maklik) te finen. As wy alles útfûgele hawwe dan kinne jim se hjir ek fine.

Op ‘e nije fêststeld
De ôflaste wedstriden fan SDS 1, 2 en 3 fan ôfrûne sneon binne alwer op ‘e nij fêststeld. Sy sille no op sneon 27 febrewaris fuotballe wurde.

Fan herte lokwinske!
Jan Stenekes is hjoed 29 jier wurden! Fan herte lokwinske!

En dat Jan noch mar in soad luchtgitare mei!

SDS 1 oefent jûn
SDS 1 sil jûn om 19.30 oere yn Boalsert tsjin Bolswardia oefenje. Sy fertrekke om 18.30 oere:
Jaap, Marten, Ewout, jacob Klaas, Erik, Redmer, Feiko, Feite, Tsjipke, Mark, Dirk Yde, Skelte, Harm, Tsjalling en Arjan????
Groeten,
Dick

Iisaginda B-seleksje
Programma B-seleksje fan dizze wike:
Tiisdei 9-02 traine yn Snits op keunstgers om 18.30 oere
Fuort om 18.00, dus wat earder ite…
Tongersdei 11-02 itselde.
Sneon 13-02 kompetysje SDS 2 – Harkemase Boys 2 om 14.30 oere.
Skaadwedstriid SDS 2 – Tsjumearum 1 om 18.30 op keunstgers yn Ljouwert
Fuort om 17.30 oere.
Tink wol eefkes om it ferfier bij de trainingen.
Groet, Klaas

Oefenje
Mocht it fuotbaljen fan kommende sneon ôflast wurde dan oefent SDS 3 sneon om 12.00 yn Stiens op kuenstgers tsjin CSL 6.

Harsens derby (133)
“Lóóóóóóóóóóóóóóós!”