Weppers tiisdei 8-10

RABO sponsering
7 oktober 2013
Weppers woansdei 9-10
8 oktober 2013

Tas is boppe wetter!

Myn tas is ûndertusken wer boppe wetter. Letterlijk sels, want hij waard fannemiddei fûn yn de sleat nêst de sporthal. Alles siet der noch ien, en it einekroas is sa wer út de skuonnen wei. Dus moai dat hij wer terjochte is.
Jim kinne dus ophalde mei sykjen..
Bedankt! 
Gr. Bauke 

Armin
Bedankt voor alle felicitaties! Hier is onze spetter Armin! Afgelopen vrijdag geboren en alles gaat goed!
Dit is Armin. Hy is ôfrûne freed 4 oktober op bistedei berne. Wy skatte him sa ’n heale meter heech en 8 pûn swier. Armin is de soan fan Lisanne en Jan Stenekes. Fan herte lokwinske!

Meinte-Sixma-toernoai 2013
Ek yn de kommende hjerstfakansje is der wer it jierlijkse Meinte-Sixma-toernoai foar D,E en F-pupillen.
Dit kear is it op woansdei 23 oktober. Binnenkoart kinne jim der fêst mear oer fine hjir op de webside.

OFK
Ek yn 2014 is der wer it jierlijkse Iepen Frysk Kampioenskip Sealfuotbal(O.F.K.) yn Frjentsjer. De foarrondes binne op 2,3,6,7,8 en 9 jannewaris 2014 en de finales op sneon 11 jannewaris.

Ferslach SDS 5 – Oudega 2
Op de webside fan VV Oudega stiet ek noch in útgebreid ferslach fan de wedstryd fan Oudega 2 tsjin SDS 5 mei foto’s. Jim kinne it hjir lêze en besjen.

Harsens derby(1128)
As dit him ek slagget yn de Arena tsjin Ajax dan fret ik de bal op………