Weppers tiisdei 5-2

Koppie ….koppie 7
4 februari 2013
Weppers woansdei 6-2
6 februari 2013

Traine yn Easterein
Als het veld het toelaat donderdag aanvang training jeugd A-1 om 19.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Jaap de Blaauw

Trainen op keunstgers
Moarn traine de folgende teams yn Snits op keunstgêrs:
F2 : 16:00 oant 17:00 oere
D1/D2 : 17:00 oant 18:00 oere
C1/B1 : 18:00 oant 19:00 oere
Met vriendelijke groet,
Hans


Kees Jansen nei Blauw/Wit´34
Ald-SDS-trainer Kees Jansen sil folgend seizoen tegeare mei ald-Cambuurspiler Dennis van der Ree Blauw-Wit ´34 trainen gean. Kees is in échte Blauw-Wyter dy ´t al faker Blauw-Wit 1 under syn hoede han hat.

Kees wer Blauw-Wit.

Lyts of grut
Moandei seagen wij dy lytse Mertens fan PSV it fjild op kommen. Wij krigen no in foto binnen fan de grutste man….. no ja de grutste? Sjoch
hjir.

Alde doaze
1994 dat is al wer 19 jier lyn. Doe waard D1 kampioen. De foto kinne jim
hjir sjen.

Harsens derby(949)
Net neitinke! Sjitte!