Evenementen in december 2022

Weppers moandei 3-3
2 maart 2008
Weppers woansdei 5-3
4 maart 2008

F4 yn byld

Sneonte moarn om 10 oere makken de jongste leden fan SDS harren debút op it griene fjild. Wij seagen yn it skoft efkes yn de klaaikeamer en makken wat foto’s. Kom yn de kunde mei
F4.

Foarbyldtraining
Moarntejûn is it al safier:
Beste leiders en trainers,
Net zoals vorig jaar willen wij ook dit jaar weer een voorbeeldtraining verzorgen aan alle leiders / trainers en andere geïnteresseerden.
Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen op woensdag 5 maart aanstaande. De training start om 19.00 uur en wordt gegeven door Remco Bervoets en Robert Hoekstra.
Mocht je nog vragen hebben dan is Robert bereikbaar op 0515-331190 of per mail op tineke-robert@hetnet.nl.

Futsal 3
De futsallers fan SDS 3 spylje moarntejûn om 20.30 thús tsjin Bolswardia 3.

SDS League
Moarntejûn kinne jim hjir de nije stân fine.

Te min?
Om alle teams sneon fuotbalje litte te kinnen wurdt der drok skouten om oan ekstra fuotballers te kommen. Der is ynmiddels ien fûn(klik
hjir).

Op les

Klaas Molenmaker (SDS 5)  is in echte hinleafhawwer. Net om op te iten mar om der mei te pronkjen. De ôfrûne winter wie hij blesseard en dêrtroch hie Klaas tiid om ien fan hinnen klear te stomen foar it earstfolgende kampioenskip poolbiljerten.
Klaas is ek noch dwaande ien fan syn hinnen it Frysk damjen te learen om it op te nimmen tsjin Stoffel.

Frjemde goal(2)
Je sille net faak sjen dat in skiedsrjochter skoort. Hjir bard it al.