Weppers tiisdei 27-5

Weppers moandei 26-5
25 mei 2014
SDS-WK-Pool
27 mei 2014

Programma tiisdei 27-5
Hjoed om 19.00 oere spilet SDS A1 – tsjin Aengwirden A1. De seleksje fan A1 stiet bij de weppers fan moandei.
Klaas Overal flagget.

Programma freed 30-5
Read Swart A2 ûntfangt yn de Knipe SDS A1. It begjint dêr om 19.00 oere.

Sneon 31 -5
Sneon it is yn Easterein in soarte mei heitendei.
10.15 SDS C1 – heiten

Sneon 31-5
Der binne sneon noch twa útwedstriden.
10.00 Makkum D2- SDS D4
10.30 sc Franeker B2 – SDS B1

MD4 klear foar 2014-2015!!
Om alfest wat oan elkoar te wennen hawwe fan e jun al 14 famkes fan de MD4 fan seizoen 2014/2015 traint. It wie yn e streamende rein mar de wille fan de froulju wie der net minder om. Ynstee fan 5 munuten langer traine woene se graach nog in oerke traine. Dit belooft wat foar nei de simmerstop!!!!
Gr. Hans


SDS F1 nei Haren
SDS F1 sil sneon nei Haren foar de bekerfinales. Sy sille tegeare mei RES F1 yn de bys dy kant op. De bus fertrekt om 8.00 út Easterein wei. Wa ’t graach mei wol te sjen kin him opjaan by Folkert-Rients Vellinga(
folkertenelbrich@gmail.com of 0620031647). De kosten binne 5 euro p.p. It bekerprogramma sneon duorret fan 10.00-13.15.

De SDS-bus?

Traine
Om wat in goed resultaat te heljen  moat der foar woansdei traind wurde. Alteast yn Easterein. Want fanôf woansdei is it trainingsfjild efter de sporthal ek ferbean terrein. Der wurdt grut ûnderhâld dien.

SDS-WK-Pool
Jûn kinne jim hjir alles lêze oer de SDS-WK-Pool. Allegear meidwaan fansels!

Harsens derby(1284)
Knappe pingel……………….