Weppers tiisdei 26-3

Weppers moandei 25-3
24 maart 2013
Weppers woansdei 27-3
26 maart 2013

Vr2 en MC1
Sij hawwe justerjûn net traind en der is ek al besletten dat se woansdei net traine.
As sy woansdei yn de seal traine wolle dan moatte sy efkes kontakt opnimme fia info@vv-sds.nl.

Leuke strip yn FD
In giele print, je kinne der ek om freegje. Sjoch
hjir

SDS 2 op syk nei in nije trainer
It bestjoer fan SDS is foar SDS 2 op syk nei in nije trainer foar folgend seizoen. SDS 2 spilet yn de Reserve-2e-Klasse. Foar mear ynformaasje kinne jim jim rjochtsje ta
Durk Okkema. Ek tips binne wolkom.

Trefferbesoarging Kûbaard
Joost Verhues stoppet nei de simmer mei de Trefferbesoarging yn Kûbaard om ’t hy studeren giet yn Grins. Wy binne der dan ek tige wiis mei dat Auke Eringa him oanmelden hat de Trefferbesoarging yn it moaie Kûbaard nei de simmer fan Joost oer te nimmen.

Harsens derby(988)
Om goed fuotbalje te kinnen meie je tsjinstwurdich gjin doping mear brûke en moatte je goed en sûn ite. Ammehoela!