Evenementen in december 2022

Weppers moandei 23-2
22 februari 2009
Weppers woansdei 25-2
24 februari 2009

Futsal 3 wurdt útdaacht
Fan ien fan ús korrespondinten fan Blauw Wit 34 krigen wij noch in kreas ferslach fan de wedstriid Blauw Wit 34, futsal 8 – SDS futsal 3.
4 february 2009:
Blauw Wit ’34 futsal 9 – SDS futsal 2, eindstand 1 – 15 (ongekend)
Leuk dacht ik, weer eens een wedstrijdje tegen je oude club en dan ook nog tegen je oude team. De Okkema’s. Helaas was er maar eentje bij van het team waar ik zelf in 1987 mee voetbalde. Hendrik was zijn naam. De anderen waren gemiddeld een generatie jonger. Onze jongste speler had de leeftijd van Hendrik, dus bijna nog een jonge kerel. De wedstrijd was leuk, alleen jammer dat SDS wel de doelpunten maakten en wij niet. Zal wel deels met plankenkoorts te maken hebben gehad.
Maar het bleef spannend. Zelfs na de wedstrijd werd er in de kantine ‘geknokt’ om de wedstrijdbal. Ik snap dat die mannen na zo’n stand bijgelovig zijn geworden en die bal wilden houden. Het was niet anders, die strijd hebben ze ook gewonnen.
Hoewel er veel doelpunten werden gescoord, kregen de gesponsorde Okkema’s er slecht 3 punten voor van de KNVB. Met dat feit en het feit dat wij de derde helft ruimschoots op onze naam hebben geschreven, hadden we toch weer een gezellig voetbalavondje….
Ik was wat dat betreft wat gewend, want menige derde helft heb ik, samen met de Okkema’s, Tamme, Stoffel, Tinus, Pieter Veenje (zijn zoon deed trouwens die avond ook mee) en anderen en ook Aant (de huidige websiteman en interim coach van dames SDS in de zaal), gewonnen. Een kleintje pils bij Tinus Hoekstra (en later bij, ja hoe heet hij ook al weer, zijn broer deed het café) was niet omme nocht
Maar nu zit ik bij BW’34. En geloof me, we laten het er sportief gezien niet bij zitten. We nemen revanche voor die 1-15. Komende woensdag is het zover:
SDS futsal 3 – Blauw Wit 34 futsal 8
Woansdeitejûn wol Koos Visser mei syn ploech revanch
nimme. Wij binne benijd.

Skerp
Heit Oebele is ferline wike op skifakansje west mei soannen Skelte en Jelle. En fan skien wurde je skerp. Doe’t se thúskamen seagen se earst de SDS.nl efkes troch en Jelle syn each foel op útslaggen sneon 21-2, (geplaatst op vrijdag 20-2). Hoe’t wij de útslaggen der al opsetten foardat der fuotballe wie, woe hij graach witte. Want sa’n foarspellend fermogen like him ek wol wat. Wij hawwe it geheim fan de smid ferteld en tinke dat hij ynkoarten ek yn in Peugeot riidt en in lisfyts keapet.

Derby
Sneon is der wer de derby tusken VV Nijland 1 en SDS 1. Yn Nijlân binne sy der al mei dwaande sûnt foarige wike. Sy hoefden ôfrûne sneon net te fuotbaljen en de tarieding stiet dus al hielendal yn it teken fan de derby. Ôfrûne freed hat Nijlân oefene tsjin VV Drachten. Spesjaal om de Nijlanners fêst op skerp te setten spilen de Drachtsters yn it swart-wyt. Dit hat fertúten dien, want Nijlân wûn mei 3-1.

Poiesz-jeugdsponseraksje

Fanôf 2 febrewaris oant ‘e mei 28 maert kinne der wer sponsormunten garre wurde foar SDS.  By elke € 10.00 oan boadskippen en bij 80 sponsorpordukten ûnfange jo een gratisjeugdsponsormunt. Stopje dizze munt yn de koker fan SDS. Hoe meer jeugdsponsormunten wy sammelje, hoe heger it sponsorbedrag wurde sil. De munten kinne ynleverje wurde by Poiesz yn Skearnegoutum, dêr stiet ús koker. Doch allegear mei en dan sille we sjen hoe’t SDS scoort.
De Jeugdkommisje

Yward nei PSV – SC Heerenveen
Freedtejûn sil Friso Albada mei buorman Oene-Bauke Zijlstra nei PSV-SC Heerenveen. Omkesizzer Jildert Hylkema sil ek mei en fansels moast Yward Zijlstra dan ek mei. Yward moat sneon alwer fuotbalje mei E4 mar hat it gelok dat syn heit leider is.

SDS League
Woansdeitejûn hoopje wy wer mei de nije stân te kommen.

Skoord
Harm makke ôfrûne sneon tsjin Heerenveense Boys de winnende goal. Hy hie syn goal sa fiere kinnen: