Weppers tiisdei 21-2

Weppers moandei 20-2
19 februari 2012
Voetbalschool Noord
22 februari 2012

Wytze
Wytze Fopma wurdt hjoed 18 jier. Fan herte lokwinske.

A1 gjin trainen
SDS A1 soe jûn ek wer traine. Johan Faber is allinnich ferhindere. A1 giet no tongersdei foar it earst wer los om 19.00.

Útsliept
Sa as altiten wienen Sjoerd van Beem en Jan Stenekes rom op tiid foar de oefenwedstryd fan SDS 5. Jan begûn dan ek útsliept oan de wedstryd:


Harsens derby(693)
Dy hie hast de fuotten yn de tizen: