Weppers tiisdei 18-6

Yndieling jeugd 2013-2014
16 juni 2013
Harsens derby!!
19 juni 2013

De Treffer
De Treffer is sneintejun nei us drukker Van der Eems gien. Wy hoopje dat der kommend wykein by jim troch de bus leit.

Kompetysje-yndielingen
De KNVB hoopt nije wike te kommen mei de kompetsyje-yndielingen fan de earste alvetallen. De rest lit noch efkes op him wachtsje(klik
hjir).

Traine
De jonges fan C1 geane noch wat troch mei in traininkje hjir en in traininkje dêr. Justerjûn op de pôle yn Wommels en nei de training koene se (mei Remco en Johan as routine) moai efkes oefenje tsjin wat âldtsjes. It resultaat wie in 4-4 einstân en
in foto en noch in foto. En C1 makke úteinlik ek noch de winnende goal.

Harsens derby(1051)
In weromspylbal meie je net yn de hannen pakke. Al wie dat no noch net iens sa’n gekke opsje west: