Weppers tiisdei 1-2

Weppers moandei 31-1
31 januari 2011
Weppers woansdei 2-2
1 februari 2011

Traine B-seleksje
Donderdag gaan we met de b- selektie naar Sneek. 
Vanaf 18.45  tot 19.30 zijn er 6 banen beschikbaar om te squashen. Degene die niet willen squashen kunnen andere activiteiten doen bij de stolp in sneek( bowlen/darten/poolen etc). 
Een ieder wordt wel verwacht. 
Vertrek uit oosterend 18.00 
johan

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
SDS 1 mei moarntejûn thús sealfuotbalje tsjin De Herauten 2. Jaap, Feite, Tsjipke, Jelle, Freek, Wytze en Willem fuotbalje dêr om 20.30.

Sealtraine
SDS 4, 5 en 6 traine woansdeitejûn yn de seal fan 21.30 oan ’t 22.30. Allegear efkes in eurootsje meinimme.

Programma SDS 1
Kommende sneon is der foar SDS 1 wer in programma. De ploech fan trainer de Blaauw moat it út opnimme tsjin Broekster Boys.

SDS League
No ’t de transfermerke slúten is kinne wy nije formulieren meitsje foar de SDS League. Wy hoopje se hjir foar it ein fan de wike op de webside te hawwen.

Harsens derby(391)
Sokke doelpunten binne ûnbetelber:


Letter mear!