Evenementen in november 2022

Weppers freed 14-8
12 augustus 2009
Weppers snein 16-8
15 augustus 2009

Utslaggen
Der binne ús in oantal útslaggen bekend fan bekerwedstriden:
CSL 1 – SDS 1       2-2
Hurdegaryp 3 – SDS 2      2-4
Zeerobben 5 – SDS 5       3-5
Jim kinne moarn mear lêze oer dizze wedstriden.

D1 hat spile
Zeerobben D1 – SDS D1   4 – 4. 
Van de ex-E’tjes speelden er maar liefst vijf met nieuwe voetbalschoenen. In bijna alle kleuren van de regenboog. Posities in het veld en nieuwe regels moesten even wennen, maar na een wankel begin werd het een knappe wedstrijd.  Almar (2X), Jorrit, en Habtamu scoorden.
Tjerk

Sin oan

Wêr’t oare lieders spilers bij elkoar skraabje moatte, hawwe de lieders fan SDS 5 in lukse probleem. Hjoed geane der mar leafst 17 man mei nei Zeerobben. Sels Marco wol syn fervjen wol efkes ûnderbrekke om dochs noch in helte “ritme” op te dwaan.

Giet net troch
Ek SDS 5 siet dit jier wer ris yn in poultsje foar de beker. Earst mei 3 oaren, mar no noch mei 2. Flamingo 3 is der bij wei fallen en sadwaande kin SDS 5 op dy datum mei in gerêst hert nei Skylge gean.

Oar nûmer
Je sille mar krekt as fen in sjurtsje kocht ha fan je favorite spiler. En dan betinkt dy spiler yn ienen dat hij dochs leaver in oar nûmer ha wol. Arsenal spiler Bendler fûn earst nr 26 wol goed mar feroare fan tinzen en stapte oer nei 52(!). Mar hij tocht wol oan syn fans. Sjoch
hjir.

Knappe goal
Wy binne benijd as wy hjoed ek sa’n knappe goal sjogge as dizze 3e: