Weppers snein 5-2

Weppers sneon 4 -2
3 februari 2012
Weppers moandei 6-2
5 februari 2012

E-tsjes hawwe klinnik yn Sporthal


Zaterdagochtend  waren er 16 e-tjes naar de clinic gekomen.
Met dit kleine ploegje konden we een leuk toernooitje houden waarbij steeds in wisselende samenstelling gespeeld werd.
Onder leiding van Christiaan Plantinga speelde iedereen 6 wedstrijdjes van 12 minuten.
Steven van der Pol had uiteindelijk de meeste punten, Michiel Zuidema werd tweede.

Groeten,
Robert Schildkamp

Kaarten
Mei 4 tafels en nei 3 bomen bin dit de minsken die mei in priis nei hus gongen.
 
Jemer Postumus mei 5919 pnt
Feike Jorritsma mei 5484 pnt
Willem Rienstra mei 5476 pnt.
 
Groetnis
Anny

Klassiker
De reedriders kinne hjoed harren hert ophelje. De Neo klassiker Spannum- Iens – Spannum of Iens – Spannum Iens op redens kin hjoed riden wurden. Sjoch op de
reedriderskalender fan hjoed.

Muzyk
Foar de muzyk leafhawwers is der nei it reedriden hjoed noch in moai fersetsje. Gerrie Neil Young is fan ôf in oere as 4 yn de Jimbar.