Weppers snein 4-7

Wk tuskenstân nei 60 wedstriden
3 juli 2010
Weppers moandei 5-7
4 juli 2010

Regio-Cambuur
It regioalvetal mei spilers fan û.o. Littens, Nijlân, Cab, LSC, YVC, WPB en SDS spile sneontejûn tsjin Cambuur. Erik Haitsma en Tsjipke Klaas Okkema dienen foar SDS mei en sij kamen der de twadde helte yn. De einstân wie 0-8.

Tsjipke en Erik

Tsjipke (14) en Erik (13) stiene beide yn it stjerreteam fan Jouke Huitema


Erik hie gjin muoite mei de beweeglikheid fan Mark de Vries


Jeugdige fans wachten Erik nei ôfrin op. Wij moasten tige wenne oan it blaue sjurtsje dat net bij Erik past.


Tsjipke Klaas mei Jouke Huitema op it boarst. It die heit Klaas sear (oan de eagen).

Frysk yn Belgie

Wij krigen noch in aardige twitter binnen út Belgie. Wij tinke dat Willem en Jaap net fier út de buert binne. Klik op it plaatsje.

WK liet
Yn kafée de Wereld songen se 4 jier lyn it WK liet. Ek no noch leuk.