Weppers snein 19-10

Utslaggen 17-10
17 oktober 2008
Weppers moandei 20-10
19 oktober 2008

Hjerstfakansje
De trainingen voor de jeugdteams gaan in de herfstvakantie gewoon door.
Alleen als het veld afgekeurd wordt of de trainer anders beslist, kan een training vervallen. Niet verschijnen van een speler op de training moet dus ook op de gebruikelijke wijze worden afgemeld.
TC

Meinte Sixmatoernooi

 

Strafskop
Harm Auke die sneon net mei bij SDS 5. Hij hie in frije sneon krigen om mei Vera nei de stêd te gean. Gelokkich foar him wiene se moai op tiid werom (Vera hâldt net fan winkeljen) en koe hij noch moai wat minuten fan SDS 5 sjen. Doe’t SDS 5 yn de twadde helte in strafskop krige, moast er tsjin holden wurde troch ploechgenoaten lâns de line. Hij soe syn broek al út dwaan om it fjild yn te gean om “syn” strafskop te nimmen. Mar gelokkich wie Klaas Kamstra wat sneller. Hij kaam út it doel wei en naam de strafskop prima. En neffens ús ynformaasje is hij de earste fuotballer dy’t skoarde mei in pet op.

Kettingen
At de pûde mei beursen, tillefoans en horloazjes op de kop giet bij SDS 5 dan rattelt der ek altiten in flink ketting op de tafel. Wij witte allegear: dy is fan De Hellige Ingel Klaas Kamstra. Sneon siet der ek in ketting bij yn in wat lytser formaat: Johnny Leistra is in Hartwerder Hellige Ingel yn oplieding. Hij mei de pet al op ha, mar in echt ketting is der foar him noch net bij.

Gehaktbollen

De gehaktbollenkommisje fan SDS 5 die sneon efkes in foarpriuwke mei de SDS gehakbollen. It seizoen is noch lang en it is net goed om al in oerdiel te dwaan. De earste sinjalen binne net goed neffens de foarsitter en syn kompanen: der is krityk op de grutte, it oantal beskuten en de betsjinning. Wij hoopje dat it bij de echte keuring better is.

Letter mear hjoed