Evenementen in december 2022

Utslaggen sneon 17-3
17 maart 2012
Weppers moandei 19-3
18 maart 2012

Net oefenje
De wedstrijd van dinsdag tegen IJVC gaat niet door voor de <23. dus gewoon trainen.
johan en marco

Wer net wûn………….
Feite de Haan mocht juster wer ris opdrafe by SDS 1. Hy die dit net ûnfertsjinstlik en waard troch sommigen sels útroppen tot beste man fan SDS. It sil Feite al spite dat dit net bekroand waard mei 3 punten. Feite hat dit seizoen namelijk noch net ien wedstryd wûn. Spitich wie it dan ek dat SDS 1 yn de lêste minút de lykmakker om de earen krige.
Saillant detail: Feite syn ploegmaten fan SDS 2 wûnen juster wol…….

Ferslagen en útslagen
Wy misse noch wat
útslagen en ferslagen fan juster. Soenen jim se nei dizze adressen maile wolle?

Oplossing?
Fernado Torres hat by Chelsea al hast 50 wedstriden net mear skoord. Sommigen hawwe foar him de oplossing:

En fannemiddei skoorde hy plots wer ris foar Chelsea…….

Harsens derby (713)
By SDS skoorden de spitsen juster omraak, mar mocht dat no in skoftke net sa wêze dan mocht om ús Mark de Vries wol by SDS komme: