Weppers snein 11-11

Útslaggen 10-11
8 november 2012
Weppers moandei 12-11
11 november 2012

Ferslaggen
Net folle wedstriden juster mar wol
moaie ferslachjes fan Grietzen, Karin, Tjerk, Jos en grutske lieders.

Sjirk Vellinga rint efkes oer
Sa’t jim yn it ferslach fan SDS F3 lêze kinne, stapte Sjirk Vellinga yn de twadde helte efkes oer nei YVC F3.

Wij fine de sokken it moaist.

Oflast

10 oere herkeuring fan it fjild. Harm Auke lieder fan SDS 5 wie ien en al belangstelling. Hij fertroude it net. Hie al fêst wat fideootsjes helle, om net nei de stêd te hoegen.
Wij koene net sjen at it Thrillers, dokumentaires of natoerfilms wiene.

Alde doaze
Yn 1990 waard F1 kampioen. Dat is no 22 jier lyn. De mantsjes sille no sa wat in jier 30 wêze. Kinne jim se noch? Sjoch
hjir.

Fan herte lokwinske!
Pieter Sytsma wurdt hjoed 15 jier! Fan herte lokwinske!

Pieter yn de goeie klean mei de ferkearde bal

Hallo jeugdtrainers en -leiders,
Op vrijdag 16 november organiseren wij als TC-jeugd een leerzame en gezellige avond voor alle trainers en ook leiders van de jeugdelftallen.
De avond zal bestaan uit een voorbeeldtraining, het eventueel ontwikkelen van een gezamenlijke visie en het uitwisselen van ideeën, alles vergezeld met een hapje en een drankje.
Wij als TC verwachten daarom een hoge opkomst van in ieder geval de trainers, maar ook de leiders.
De avond start rond 19:30 uur (exacte tijd volgt).
Mocht je onverhoopt toch verhinderd zijn dan graag bij mij afmelden.
Groetnis namens de TC-jeugd:
Hans van der Schaar


Net te begripen
Woansdeitejûn nei de SDS-ledengearkomst krigen wy troch wat de einstân wurden wie by Celtic-Barcelona. Wy foelen hast fan de kruk. Doe ’t wy de statistiken seagen leinen wy dochs noch op de grûn:
Barca matchfacts

Harsens derby(886)
Dizze fuotballer kin miskien better meidwaan oan dûkwedstriden: