Weppers moandei 7-2

Weppers sneon 5-2
5 februari 2011
Weppers tiisdei 8-2
7 februari 2011

Wol trene
De A seleksje hat jûn wol trenen yn Snits. Om 20.15 fersammelje yn Easterein.

SDS 1 ferliest
SDS 1 hat sneon mei 3-0 ferlern fan Broekster Boys 1. It wie de wedstryd fan de penaltys. SDS miste der 1(Jelmer) en Broekster Boys makke der 3. Tsjipke Okkema krige noch in reade kaart en Mark Postma gie nei 10 minuten al blesseard fan it fjild.

Trene
Foar de measte jeugdteams begjint it trenen dizze wike wer. Hoe en wêr dat witte de lieders allegear. Want der wurdt dêr noch yn Snits treend en hjir yn Easterein.

Poiesz-Jeugdsponsoractie 2011
Beste leden, ouders, familie, vrienden, supporters en fans van SDS,
Van 7 februari tm 2 april 2011 doet onze vereniging weer mee aan de Poiesz-Jeugdsponsoractie. Deze actie houdt in dat u/jij tijdens deze periode bij elke 15 euro aan boodschappen 1 gratis sponsormunt ontvangt en bij 80 sponsorproducten een aantal sponsormunten. Deze munten kunt u/jij voor onze vereniging in onze clubkoker doen welke bij de Poiesz-vestiging in Scharnegoutum hangt. Mocht u/jij in een andere Poiesz-vestiging uw/jouw boodschappen halen en daar munten ontvangen, dan is er de mogelijkheid om deze munten in de koker in de kantine van de Skoalleseize te doen. Wij als JC zorgen er dan voor dat ze in onze clubkoker in Scharnegoutum terecht komen. Hoe meer munten wij verzamelen, hoe hoger het sponsorbedrag aan het eind van de actieperiode voor onze vereniging zal zijn.
Wanneer je als vereniging aan deze actie meedoet, moet je tijdens deze periode ook een activiteit organiseren in het filiaal van deelname. SDS zal zich presenteren op zaterdag 12 februari van ’s morgens 10 uur tot ’s middags ongeveer 3 uur. U/jij kunt dan o.a. op de foto met Wesley Sneijder. U/jij bent dan van harte welkom!

Interim
Ald SDS trainer Kees Jansen hat it der mar drok mei. Neist trainer fan Warga is hij no ek interim trener bij
Blauw Wit.

Keunstgers
It ferhaal dat op keunstgers altiten spile wurde kin at der gjin snie leit, kin de prullebak yn. Snein wie it ûnmooglik om op sportpark Wiarda te spyljen. It wie net mooglik om de bal stil te lizzen en dêrom waard mar besletten de wedstriid fan FVC 1  ôf te lassen.

Programma sneon
Ek kommende sneon is der fuotbal yn Easterein. In echt degradaasjeduel yn de twadde klasse I. SDS 1 – Oostergo 1.

Fanôf Skylge
SDS 2 en 3 hawwe dit wykein op Skylge troch brocht. Wy hawwe noch neat fan harren heard. Of toch………(klik hjir).

Harsens derby(395)
Minnich man hie by sa ’n aksje de fuotten al lang yn de tiezen hân: