Weppers moandei 6-5

Weppers snein 5-5
3 mei 2013
Weppers tiisdei 7-5
6 mei 2013

Standen
Mei noch in pear wedstriden te gean efkes in oersicht fan de standen fan alle alve-sântallen. Sjoch
hjir.

Foto’s sneon 4 maaie
Henk Bootsma makke sneon in hiel soad foto’s by it fuotbaljen yn Easterein. Sjoch
hjir en genietsje. 

A1
A1 spilet dizze wike wer in jûnwedstriid. Dat sil wêze op tiisdei 7 maaie om 19.00 oere yn Easterein.

MC1
MC1 spilet dizze wike ek op jûn. Woansdeitejûn nimme sij it op tsjin Robur MC 1. Ek dy wedstriid begjint om 19.00 oere.

C2
C2 hat dizze wike in útwedstriid op jûn (tiisdei 7 maaie). Sij sille besykje de punten út Tsjummearum mei te nimmen.

SDS 2 -3
Tiisdei om 19.00 oere trainen
Tongersdei gjin trainen.
Groeten,
Marco

Harsens derby(1020)
Yn Noorwegen wurdt altiten fuotballe! Yn waar en wyn! Mei of sûnder goals…………