Weppers moandei 4-1

SDS League: FC DWO’pke herbstmeister!
4 januari 2016
Weppers woansdei 6-1
6 januari 2016

Besikers webside
Yn 2015 waard de SDS-side mar leafst 207.125 kear besocht. Dit is krekt wat mear as yn 2014:
Sealtraine
De fuotballers fan C3 meie fannemiddei wer sealtraine ûnder lieding fan Pieter Sytsma. Sjoch hjir foar it hiele sealtrainskema.

Telle

Soms komt in foto iets letter binnen en is dy dochs de muoite wurdich om te pleatsen. Sa as dizze. Willem en Aant sjogge de kwis nei….

Sealfuotbal
Dizze wike wer folop sealfuotbal yn Frjentsjer. SDS fjild mei tongersdei 7 jannewaris oantrede. Sjoch
hjir de pouleyndielingen fan de hiele wike.

Harsens derby(1653)
Wy hawwe in beller!