Weppers moandei 27-7

Weppers snein 26-7
25 juli 2009
PC-, WK- en oare weppers
27 juli 2009

Hoefolle earsten?

Woansdei dogge der 6 spilers fan SDS mei oan de PC. Dat is in flink oantal liket ús sa ta. Wij freegje de kenners en de netkenners om foar woansdeitemoarn 8.00 oere oan te jaan hoefolle earsten Feiko, Jelte Pieter, Dirk Yde, Erik, Jacob Klaas en Gerrit Flisijn bij elkoar keatse.  Fansels hinget dat foar in grut part fan de lotting ôf.
Mail ús dus it totaal oantal earsten fan al dizze keatsers op de PC fan woansdei.

DaJ wurdt Da2
DAJ bestaat niet meer….. nee niet dat het Famkes team is opgeheven, maar de KNVB heeft DAJ definitief verandert in DA. Dus DAmesJeugd wordt vanaf 1 augustus DA 2. (AV)

Nije spylster
Gelukkig kunnen we ook melden dat we een nieuwe speelster hebben aangetrokken, nl Tessa Booms. Tessa is 15 jaar en heeft 3 jaar gevoetbald bij Bolsward, en mooie aanwinst voor de voorhoede. (AV)

Toernooi
Vanaf 15 augustus start DA2 met een toernooi in Tzum, om vervolgens ook weer te gaan trainen. Nadere info volgt. Her en der komen er trouwens al geluiden dat er famkes zijn die heimwee hebben naar de kicks en het groene gras, dat is moai. (AV)

Indeling SDS 4, 5 en 6
De yndieling fan SDS 4, 5 en 6 is no ek bekend. SDS 5 hat as  fierste reis Ferwert wêr’t Wardy 3 fuotballet, SDS 6 moat hielendal nei Ie tsjin Oostergo en SDS 4 liket de Wâlde út Aldegea/Kolderwolde as fierste tsjinstanner te hawwen.

1. BCV 6
2. Berlikum SC 4
3. CSL 5
4. CVO 2
5. Foarut 3
6. SC Franeker 7
7. Leeuwarder Zwaluwen 11
8. Ouwe Syl 3
9. SDS 5 
10. VC Trynwalden 4
11. Wardy 3
12. Zeerobben 4
   
   
   
1. AVC 4
2. Blauw Wit ’34 9
3. Broekster Boys 4
4. SC Franeker 8
5. Leeuwarder Zwaluwen 12
6. Oostergo 3
7. Rijperkerk 3
8. Rood Geel 4
9. SDS 6 
10. Scharnegoutum’70 4
11. Zeerobben 5
   
   
   
1. Bolswardia 4
2. Lions’66 4
3. Makkum 4
4. Mulier 3
5. Oeverzwaluwen 4
6. SDS 4 
7. TOP’63 3
8. Tzum 2
9. Tzummarum 2
10. Walde De 3
11. Woudsend 3
12. Zeerobben 3

Earste training
Tiisdei begjint it trainen fan de A-seleksje wer. En Dick hat der wer sin oan. Op de list steane 11 spilers dy’t der seker binne,  6 spilers binne noch op fekânsje en 4 spilers kinne ien dei foar de PC net traine.